Osmany Laffita a jeho tygr Bagheera: Příběh lásky a ochrany ohroženého druhu

Módní návrhář Osmany Laffita, známý pro své inovativní a poutavé kolekce prezentované na mezinárodní scéně od New Yorku po Paříž, se nezaměřuje pouze na módu. Jeho láska k životu zahrnuje i silné pouto k přírodě, což dokazuje jeho třináctiletý vztah s tygrem ussurijským jménem Bagheera. Tento vztah nebyl jen o vzájemné náklonnosti, ale i o vzájemném učení a respektu.


Společný život s Bagheerou

Bagheera přišel do Laffitova života jako narozeninový dárek a rychle se stal více než jen mazlíčkem; stal se členem rodiny. Od prvních dní, kdy spolu sdíleli domov a dokonce i postel, až po pozdější léta, kdy Bagheera měl svůj velký park s bazénem, Laffita ukazuje, že péče o exotické zvíře vyžaduje nejen lásku, ale i zodpovědnost a respekt k přírodním potřebám zvířete.


Výzvy a odpovědnosti

Chov tygra nebyl bez výzev. Laffita popisuje složité procesy získávání povolení, pravidelné kontroly od státní veterinární správy a nutnost udržovat Bagheeru v dobrém zdravotním stavu, což vyžadovalo nejen vhodné krmení, ale i pravidelné veterinární kontroly a dodržování dietního režimu. Náklady na péči stály mnohdy i desítky tisíc korun měsíčně, což zdůrazňuje, že chov tygra není hobby, ale závazek.


Osvěta a ochrana tygrů

Za těchto třináct let společného života se Laffita stal nejen pečovatelem, ale i ochráncem. Jeho šok a nepochopení v reakci na nelegální obchod s tygry a jejich zabíjení, které bylo odhaleno v českých zooparcích, poukazuje na hlubší problém v ochraně ohrožených druhů. Laffita využívá své platformy nejen k propagaci své módy, ale i k zvyšování povědomí o potřebě ochrany tygrů ussurijských a dalších ohrožených druhů.


CITES a ochrana volně žijících druhů

Důležitou součástí péče o Bagheeru bylo dodržování pravidel úmluvy CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících zvířat a rostlin), která je mezinárodní dohodou mezi vládami. Cílem CITES je zabezpečit, že mezinárodní obchod s exempláři volně žijících zvířat a rostlin neohrožuje jejich přežití. Přísná pravidla a regulace jsou nezbytné pro udržení populací ohrožených druhů a zamezení ilegálního obchodu, který může vést k jejich vyhubení.


Bagheerův odkaz

Bagheera byl pro Laffitu nejen domácím mazlíčkem, ale symbolem hlubšího spojení mezi člověkem a divokou přírodou. Jeho smrt byla pro Laffitu osobní ztrátou, ale zároveň i příležitostí k reflexi o tom, jak lépe chránit tyto majestátní šelmy. V odpověď na Bagheerův odchod, Laffita a jeho partner rozhodli investovat do projektů, které podporují návrat tygrů do volné přírody, což ukazuje, že láska a obdiv k těmto zvířatům může přinést pozitivní změnu.
Laffitův příběh s Bagheerou ukazuje, jak může osobní zkušenost vést k širšímu osvětovému úsilí a ochraně přírody. Jeho závazek k péči, vzdělání a ochraně je inspirací pro nás všechny, připomínkou, že každá akce má vliv na naši planetu.

Guy vzpomíná na moment, kdy musel Bagheera opustit ložnici Osmanyho a zvyknout si na pobyt venku. Guy říká: „Pamatuji si jeden večer, kdy jsme šli spát. Já do své ložnice a Osmany s Bagheerou do té jeho. Měl jsem vážné obavy, abych ráno nenašel v Osmanyho ložnici jen tygra a Osmanyho cop, který tehdy nosil.“ Proto padlo rozhodnutí ubytovat dospělého tygra ve výběhu, dodává Guy s úsměvem.